Udlejer-portal

Velkommen til udlejer-portalen hos TJ Boligadministration. Nedenfor har vi samlet række relevante informationer vedrørende de ydelser som vi kan tilbyde dig som udlejer.

 • Håndtering og afvikling ejerforeningens generalforsamlinger
 • Koordinering af viceværts- og vedligeholdelsesprojekter
 • Opkrævning af fællesudgifter og opkrævning af manglende betaling herfor

 • Assistance til optagelse af nye lån eller omlægning af eksisterende lån i andelsboligforeningen
 • Hjælp til at finde de rigtige forsikringer på baggrund af foreningens muligheder samt behov

 • Administration af ordinære lejemål, privat og erhverv:
 • Opkrævning: leje, deposita, varme og a conto betalinger, varsling om lejeforhøjelser
 • Lejekontrakter: udarbejdelse, underskrift og overdragelse
 • Håndværkere: rekvirering, styring og indhentning af tilbud
 • Ledige lejemål: Genudlejning og annoncering på bla. hjemmeside, boligportal.dk og
  soiale medier.
 • Forbrug: Kontakt med varme- og vandmålerfirma, forhøjelse af acontobetalinger

 • Håndtering af lejeopkrævning
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Håndtering af opsigelser samt fraflytninger
 • Opkrævning af forbrugs- og fællesregnskaber

Kontakt os i dag

  Står de med en bolig der skal udlejes?

  Gå til kontaktsiden